RioCinemas

Đăng Kí Thành Viên
Đăng Nhập

XEM LỊCH CHIẾU THEO NGÀY
Thứ Hai
20
Tháng 05
Thứ Ba
21
Tháng 05
Thứ Tư
22
Tháng 05
Thứ Năm
23
Tháng 05
Thứ Sáu
24
Tháng 05
Thứ Bảy
25
Tháng 05

Đạo Diễn: Rob Letterman

Ngày chiếu: 20/05/2019
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
2D
15:20
18:00

Đạo Diễn: Ash Mayfair

Ngày chiếu: 20/05/2019
Thể loại: Sử Thi
2D
13:10
20:00

Đạo Diễn: Chad Stahelski

Ngày chiếu: 20/05/2019
Thể loại: Hành động
2D
13:00
15:00
17:20
19:50
21:45

Đạo Diễn: Rob Letterman

Ngày chiếu: 21/05/2019
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
2D
15:20
18:00

Đạo Diễn: Ash Mayfair

Ngày chiếu: 21/05/2019
Thể loại: Sử Thi
2D
13:10
20:00

Đạo Diễn: Chad Stahelski

Ngày chiếu: 21/05/2019
Thể loại: Hành động
2D
13:00
15:00
17:20
19:50
21:45

Đạo Diễn: Rob Letterman

Ngày chiếu: 22/05/2019
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
2D
15:20
18:00

Đạo Diễn: Ash Mayfair

Ngày chiếu: 22/05/2019
Thể loại: Sử Thi
2D
13:10
20:00

Đạo Diễn: Chad Stahelski

Ngày chiếu: 22/05/2019
Thể loại: Hành động
2D
13:00
15:00
17:20
19:50
21:45

Đạo Diễn: Rob Letterman

Ngày chiếu: 23/05/2019
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
2D
15:20
18:00

Đạo Diễn: Ash Mayfair

Ngày chiếu: 23/05/2019
Thể loại: Sử Thi
2D
13:10
20:00

Đạo Diễn: Chad Stahelski

Ngày chiếu: 23/05/2019
Thể loại: Hành động
2D
13:00
15:00
17:20
19:50
21:45Chấp nhận thanh toán

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2018 © RIOCINEMAS. All rights reserved. DEVELOPED BY KINGPRO,.CO LTD