Đăng Kí Thành Viên
Đăng Nhập

XEM LỊCH CHIẾU THEO NGÀY
Chủ Nhật
21
Tháng 06
Thứ Hai
22
Tháng 07
Thứ Ba
23
Tháng 07
Thứ Tư
24
Tháng 07
Thứ Năm
25
Tháng 07
Thứ Sáu
26
Tháng 07

Đạo Diễn: Luk Vân

Ngày chiếu: 7/12/2019 12:00:00 AM
Thể loại: Tình Cảm
2D

Đạo Diễn: ALEKSANDR DOMOGAROV

Ngày chiếu: 7/12/2019 12:00:00 AM
Thể loại: Kinh dị
2D

Đạo Diễn: Thriller

Ngày chiếu: 7/19/2019 12:00:00 AM
Thể loại: Kinh dị
ATMOS

Đạo Diễn: Gary Dauberman

Ngày chiếu: 7/5/2019 12:00:00 AM
Thể loại: Kinh dị
2D